Các giải pháp

Danh mục sản phẩm

Giới thiệu

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Tại sao nên lựa chọn Tôm Giống Rạng Đông.

Ngày đăng 11/11/2022

TẦM NHÌN

– Trở thành nhà sản xuất và cung cấp tôm giống hàng đầu cho ngành nuôi tôm Việt Nam

SỨ MỆNH

– Nhà cung cấp giải pháp tôm giống số 1 do người nuôi tôm chọn lựa
– Đồng hành cùng ngành nuôi tôm trong việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho ngành nuôi tôm phát triển ổn định và bền vững
– Ứng dụng công nghệ cao vào nhiều công đoạn trong sản xuất tôm giống nhằm cung cấp tôm giống đạt chuẩn mực quốc tế về chất lượng và sự ổn định tuyệt đối

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Sáng tạo: giải pháp mang đến sự thành công
– Siêng năng: làm việc chăm chỉ chắc chắn mang đến hiệu quả
– Không ngừng học hỏi: học hỏi từ đồng nghiệp là động lực để nâng cao kiến thức
– Công việc quan trọng là số 1
– Con người là chủ thể của doanh nghiệp
0983-952-799