Các giải pháp

Danh mục sản phẩm

Giới thiệu

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Kích thích tôm lột xác

Ngày đăng 29/03/2023

Kỹ Thuật – Kích thích tôm lột xác

Tôm lột xác mới lớn nhanh được theo kinh nghiệm của KS.Quảng Thanh Hoàng muốn giúp tôm lột xác phải có kỹ thuật điều khiển.

– Đối với tôm  tôm nhỏ :dùng các nhân vật lý như nhiệt độ và độ mặn. Trước tiên tháo nước trong ao ra giữ nước sâu 15 gạch ngang 25 cm rồi phơi nắng 6h đến 14h trị nám do đó độ mặn và nhiệt độ tăng lên sau đó cho nước mát vào.

Tôm được kích thích nhẹ và lột xác ngay

Đối với Tôm lớn Dài 9 đến 20 cm thì dùng tác nhân hóa học cụ thể có ba cách :cách 1 dùng formol 10 đến 20 ml trên mét khối cách hai-Dùng saformin 1 đến 1,5 Km trên 1000 m², cạnh 3 dùng vuông 15 kg cho 1.000 mét vuông ao và vôi làm thay nhiệt độ và PH  cách kích thích là cho  ao cạn chỉ còn 20 đến 30 cm rồi rải các thuốc lên trên mặt  để phơi nắng 12 giờ trưa hay chiều đến cho nước mát  vào

Tôm được kích thích sẽ lột xác ngay mỗi tháng kích thích lột vỏ 2 lần theo tỉ lệ kĩ thuật như trên:

Chú ý một trường hợp cần kích thích tôm lột vỏ nữa là trước khi thu hoạch 5 đến 7 ngày cần kích thích để tôm lột vỏ đồng loạt để tránh hiện tượng tôm lột ngay thời điểm thu hoạch thì tôm sẽ bị mềm vỏ giá trị thương nhân sẽ bị giảm hẳn.

Hãy cùng với rạng đông tích cực đầu tư và phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam.

0983-952-799